warned

  1. verleden tijd van warn
  2. voltooid deelwoord van warn