scolded

  1. verleden tijd van scold
  2. voltooid deelwoord van scold