delivered

  1. verleden tijd van deliver
  2. voltooid deelwoord van deliver