crippled

  1. verleden tijd van cripple
  2. voltooid deelwoord van cripple