colere/vervoeging

vervoeging van het Latijnse werkwoord cǒlere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego cǒlō ego cǒlor ego cǒlēbam ego cǒlēbar ego cǒlam ego cǒlar
cǒlis cǒleris cǒlēbās cǒlēbāris cǒlēs cǒlēris
is, ea, id cǒlit is, ea, id cǒlitur is, ea, id cǒlēbat is, ea, id cǒlēbātur is, ea, id cǒlet is, ea, id cǒlētur
nōs cǒlimus nōs cǒlimur nōs cǒlēbāmus nōs cǒlēbāmur nōs cǒlēmus nōs cǒlēmur
vōs cǒlitis vōs cǒliminī vōs cǒlēbātis vōs cǒlēbāminī vōs cǒlētis vōs cǒlēminī
eī/iī, eae, ea cǒlunt eī/iī, eae, ea cǒluntur eī/iī, eae, ea cǒlēbant eī/iī, eae, ea cǒlēbantur eī/iī, eae, ea cǒlent eī/iī, eae, ea cǒlēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego coluī ego cultus, -a, -um sum ego colueram ego cultus, -a, -um eram ego coluerō ego cultus, -a, -um erō
coluistī cultus, -a, -um es coluerās cultus, -a, -um erās colueris us, -a, -um eris
is, ea, id coluit is, ea, id cultus, -a, -um est is, ea, id coluerat is, ea, id cultus, -a, -um erat is, ea, id coluerit is, ea, id cultus, -a, -um erit
nōs coluimus nōs cultī, -ae, -a sumus nōs coluerāmus nōs cultī, -ae, -a erāmus nōs coluerimus nōs cultī, -ae, -a erimus
vōs coluistis vōs cultī, -ae, -a estis vōs coluerātis vōs cultī, -ae, -a erātis vōs colueritis vōs cultī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea coluērunt eī/iī, eae, ea cultī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea coluerant eī/iī, eae, ea cultī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea coluerint eī/iī, eae, ea cultī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego cǒlam ego cǒlar ego cǒlerem ego cǒlerer
cǒlās cǒlāris cǒlerēs cǒlerēris
is, ea, id cǒlat is, ea, id cǒlātur is, ea, id cǒleret is, ea, id cǒlerētur
nōs cǒlāmus nōs cǒlāmur nōs cǒlerēmus nōs cǒlerēmur
vōs cǒlātis vōs cǒlāminī vōs cǒlerētis vōs cǒlerēminī
eī/iī, eae, ea cǒlant eī/iī, eae, ea cǒlantur eī/iī, eae, ea cǒlerent eī/iī, eae, ea cǒlerentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego coluerim ego cultus, -a, -um sim ego coluissem ego cultus, -a, -um essem
coluerīs cultus, -a, -um sīs coluissēs cultus, -a, -um essēs
is, ea, id coluerit is, ea, id cultus, -a, -um sit is, ea, id coluisset is, ea, id cultus, -a, -um esset
nōs coluerīmus nōs cultī, -ae, -a sīmus nōs coluissēmus nōs cultī, -ae, -a essēmus
vōs coluerītis vōs cultī, -ae, -a sītis vōs coluissētis vōs cultī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea coluerint eī/iī, eae, ea cultī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea coluissent eī/iī, eae, ea cultī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. cǒle 2e pers. enk. cǒlere 2e pers. enk. cǒlitō 2e pers. enk. cǒlitor
3e pers. enk. cǒlitō 3e pers. enk. cǒlitor
2e pers. mv. cǒlite 2e pers. mv. cǒlimini 2e pers. mv. cǒlitōte
3e pers. mv. cǒluntō 3e pers. mv. cǒluntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
cǒlere cǒlī coluisse cultum, -am, -um esse cultūrum, -am, -um esse cultum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
cǒlens, -ntis cultus, -a, -um cultūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
cǒlendum, -a cǒlendus, -a, -um cultum, cultū