stamtijd
infinitief verleden
tijd
voltooid
deelwoord
cautivar
cautivaba
cautivado
volledig

cautivar

  1. gevangen nemen
  2. boeien, fascineren
    «cautivar la atención»
    de aandacht gevangen houden