argued

  1. verleden tijd van argue
  2. voltooid deelwoord van argue