• al·zo

alzo

 1. (verouderd) op deze manier, in deze vorm (plechtig, met nadruk)
  • We hebben nog overwogen om ook Hermans in de redactie te vragen, om alzo ook Criterium te fuseren, maar zonder dat worden we ook wel het enige. [2]
 2. (verouderd) om deze reden, in deze situatie
  • Kan alzo worden gewezen op verheugende resultaten, niet mag worden beweerd, dat de Rotterdamsche Kunststichting haar doel reeds bereikt heeft. [3]

alzo

 1. (verouderd) op een manier als
 2. (verouderd) op het moment dat
 3. (verouderd) als gevolg van het feit dat of de overweging dat
  • Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden;(…) [4]
61 % van de Nederlanders;
77 % van de Vlamingen.[5]


vervoeging van
alzar

alzo

 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd (presente) van alzar
vervoeging van
alzarse

alzo

 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd (presente) van alzarse