vervoeging van
adopter

adoptera

  1. derde persoon enkelvoud onvoltooid toekomende tijd (futur simple) van adopter


  • adop·te·ra

adoptera

  1. onbepaalde wijs, tweede vorm naast adoptere, zie aldaar