admitted

  1. verleden tijd van admit
  2. voltooid deelwoord van admit