WikiWoordenboek:Wijs

In de vervoeging van een werkwoord onderscheidt men een aantal verschillende wijzen.

Met de wijs van een werkwoord geeft men aan welke rol de handeling van het werkwoord in de zin speelt. Hoeveel wijzen er zijn hangt af van de taal. In het Nederlands onderscheidt men er vier:

  1. men spreekt over de handeling zelf: onbepaalde wijs (infinitivus)
  2. de handeling vindt daadwerkelijk plaats: aantonende wijs (indicativus)
  3. men geeft een aansporing tot de handeling: aanvoegende wijs (conjunctivus)
  4. men geeft een bevel tot de handeling: gebiedende wijs (imperativus)

Sommige talen zoals het klassieke Grieks kennen nog een optativus die een hoop of wens uitdrukt. De conjunctivus drukt soms ook twijfel uit.