WikiWoordenboek:Hoe vertalingen nakijken

Je moet een vertaling bij een woord alleen toevoegen als je goede reden hebt om aan te nemen dat die klopt.

Als het niet om je moedertaal gaat of een taal die je praktisch op dat niveau beheerst is het belangrijk om in een betrouwbare bron na te gaan of de vertaling klopt: dekt dit woord de gegeven betekenis goed, is de schrijfwijze juist en zijn ook eventuele aanvullende gegevens als woordgeslacht of transcriptie in orde. Bij twijfel kun je beter een vraag op Overleg stellen dan een vertaling plaatsen die verkeerd is.

Doel van deze pagina bewerken

Soms blijkt pas na verloop van tijd dat het woord meerdere betekenissen heeft die in waarbij voor sommige talen verschillende vertalingen horen. Van een bestaande vertaling kan het dan de vraag zijn of die bij alle betekenissen past en zo nee, bij welke nog wel. Deze vertalingen worden dan in een afzonderlijk kader gezet, met een link naar deze pagina.

Deze pagina legt uit hoe van deze vertalingen kan worden nagegaan waar ze moeten staan. Een lijst met pagina's waarop vertalingen staan die moeten worden nagegaan is Categorie:WikiWoordenboek:Na te kijken vertalingen

Onderzoek bewerken

Er zijn ruwweg drie manieren om vertalingen na te kijken:

  1. Als je het Nederlands en de taal van de vertaling praktisch op moedertaalniveau beheerst kun je vaak zo al zien bij welke betekenissen de vertaling in het afzonderlijke kader wel past.
  2. Je kan in een betrouwbare bron, meestal een vertaalwoordenboek Nederlands naar de taal in kwestie, nagaan bij welke betekenis(sen) de vertaling past.
  3. Via een derde taal waarin die betekenissen ook verschillen valt te achterhalen bij welke betekenis(en) de vertaling past.

In alle gevallen is het uiteraard goed om meteen de schrijfwijze en de juistheid van aanvullende gegevens als woordgeslacht of transcriptie na te gaan.

Invoegen resultaat via Overleg bewerken

Als je niet weet hoe je wikitext kan bewerken, kun je het beste op de Overlegpagina van het woord een nieuwe opmerking toevoegen als:

==Vertaling==
De vertaling in het <Taalnaam>: <Vertaling> hoort bij betekenis 1. en 3.

Met een of meer cijfers (in het voorbeeld: 1. en 3) wordt dan verwezen naar de genummerde betekenissen van het woord op de pagina.

Een andere gebruiker kan er dan voor zorgen dat dit in de pagina zelf wordt verwerkt.

Zelf invoegen bewerken

Als je goed weet hoe je wikitext kan bewerken, kun je onder {{checktrans}} de regel met de vertaling

*{{ttt}}: {{trad|tt|<Vertaling>}}

zo nodig corrigeren en dan met knippen en plakken de juiste plaats onder elk toepasselijk kopje {{trans-top}} geven. In dit voorbeeld staat ttt voor de drieletterige ISO 639-3 code en tt voor de taalcode die Wikimedia gebruikt, meestal twee letters, maar het kunnen er ook drie of meer zijn.

Let op: elke lijst onder {{trans-top}} hoort gesorteerd te zijn op de naam in het Nederlands. Dit vraagt enig denkwerk vooraf.

Het is soms nodig om {{trans-mid}} in het rijtje te verplaatsen zodat het verschil in lengte tussen de beide kolommen hooguit 1 regel is.

Soms moet het vertalingenblok voor een betekenis nog worden aangemaakt. De sjablonen die daarvoor nodig zijn kun je onder het bewerkingsscherm vinden.

De oude regel met vertaling onder {{checktrans}} moet uiteraard worden verwijderd. Als dit op die plaats de enige vertaling was, moeten alle regels vanaf {{checktrans}} tot en met het daaropvolgende {{trans-bottom}} worden verwijderd.