មីនា: verschil tussen versies

8 bytes toegevoegd ,  1 jaar geleden
Versie 4012661 van MarcoSwart (overleg) ongedaan gemaakt
k (Wijzigingen door Lo Ximiendo (Overleg) hersteld tot de laatste versie door HydrizBot)
Label: Terugdraaiing
(Versie 4012661 van MarcoSwart (overleg) ongedaan gemaakt)
Label: Ongedaan maken
{{=khm=}}
{{-writpron-}}
{{km-IPA|មីន៉ា|មីនា}}
{{-noun-|khm}}
'''{{pn}}'''
#[[maart]]
{{-writ-}}
{{lat-transcript|mīnīă|khm}}
{{khm-maand}}
84

bewerkingen