ធ្នូ: verschil tussen versies

17 bytes verwijderd ,  1 jaar geleden
Versie 4012667 van MarcoSwart (overleg) ongedaan gemaakt
k (Wijzigingen door Lo Ximiendo (Overleg) hersteld tot de laatste versie door HydrizBot)
Label: Terugdraaiing
(Versie 4012667 van MarcoSwart (overleg) ongedaan gemaakt)
Label: Ongedaan maken
{{=khm=}}
{{-writpron-}}
{{km-IPA}}
{{-noun-|khm}}
'''{{pn}}'''
#[[december]]
{{-writ-}}
{{lat-transcript|tnū|khm}}
{{khm-maand}}
84

bewerkingen