போர்ச்சுகீஸ

Tamil

Zelfstandig naamwoord

போர்ச்சுகீஸ

  1. (taal) Portugees