વિક્ષનરી

Gujarati

Zelfstandig naamwoord

વિક્ષનરી

  1. Wiktionary