જ્યોર્જિયન

Gujarati

Uitspraak
  • IPA: /d͡ʒ.jor.d͡ʒi.jʌn/

Zelfstandig naamwoord

જ્યોર્જિયન

  1. (taal) Georgisch